Lịch Khóa Tu

Thiền Cuối Tuần

Ấp Cây Cám, Xã Láng Dài, Huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu
Thứ bảy, Ngày 04/05/2024 Lúc 06:00 đến 17:00
Đăng ký ngay
Tra cứu
X

Tra cứu thông tin và hủy đăng ký

  • Khóa tu [chèn tên khóa tu]
  • Ngày [chèn ngày]
  • Tại Chùa Giác Ngộ BRVT
  • Tại Chùa Giác Ngộ BRVT

Đăng ký tham gia khóa tu Thiền Cuối Tuần

Chùa Giác Ngộ BRVT - Ấp Cây Cám, Xã Láng Dài, Huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu
Vui lòng nhập họ tên
Vui lòng nhập pháp danh
Vui lòng chọn giới tính
Vui lòng chọn giới phẩm
Vui lòng nhập năm thọ giới
Vui lòng nhập ngày sinh
Vui lòng nhập CMND/CCCD
Vui lòng nhập email
Vui lòng nhập số điện thoại
Vui lòng chọn Tỉnh
Vui lòng chọn Quận/Huyện
Vui lòng chọn Phường/Xã
Vui lòng nhập địa chỉ
Vui lòng nhập Họ tên người bảo hộ
Vui lòng nhập Số điện thoại người bảo hộ